Utanförskap i en digital klyfta


Den rådande pandemin har fått fler att smaka på hur ofrivillig ensamhet och isolering kan kännas. Att ses digitalt har varit en lösning för många, men det finns en digital klyfta som leder till ofrivillig ensamhet.

I detta samtal tar vi reda på hur omfattande den ofrivilliga ensamheten bland äldre är, vilka är mest utsatta och hur det digitala utanförskapet har bidragit till ökad ensamhet. Samtalet undersöker också den ofrivilliga ensamhetens effekt på liv och hälsa oavsett ålder samt vad som definierar ensamhet och social isolering.

🗣 Medverkande: Christina Tallberg, ordförande PRO Carin Lennartsson, docent i sociologi

Moderator: Nisha Besara I samarbete med PRO

När: 1 juli 2020 12:00 - 1 juli 2020 13:00

Var: / Digital

Arrangör: ABF