Är Covid-19 klassblind?


Vad har pandemin lärt oss om ojämlikheten på svensk arbetsmarknad?

Under coronakrisen har personer i samhällsviktiga yrken fått många applåder för sina arbetsinsatser. Samtidigt som andra jobbar hemifrån, har arbetarklassyrken inom vård, omsorg, service och transporter blivit särskilt utsatta för smittorisken.

Vad säger detta om ojämlikheten i Sverige, och vilken förändring behöver komma till stånd? Varför är vissa grupper mer utsatta än andra? Och vilken förändring behöver komma till för att bekämpa den blottade ojämlikheten som Coronakrisen har fört ljus på?

🗣 Medverkande: Ali Esbati (V) Riksdagsledamot Anders Neergaard, professor i sociologi vid Linköpings Universitet Therese Guovelin, vice ordförande LO

Moderator: Nisha Besara

När: 1 juli 2020 13:30 - 1 juli 2020 14:30

Var: / Digital

Arrangör: ABF