Den svenska modellen i en oviss tid


Anmäl dig här för att få rapporten när den släpps och en påminnelse en timme före seminariet: https://www.simplesignup.se/event/168492

Måndagen den 8 juni släpper Arena Idé den omfattande rapporten ”Den svenska modellen i en oviss tid” (188 sidor), som innehåller en mängd hittills opublicerad statistik om facklig organisering.

Fackliga frågor är högaktuella de här veckorna: LAS-utredningen presenterades den 1 juni, a-kasseutredningen kommer den 15 juni och LO-kongressen äger rum samma datum.

Rapportförfattaren professor Anders Kjellberg och rapportens redaktör, Arena Idés programchef German Bender, presenterar och diskuterar de senaste siffrorna om facklig organisationsgrad och kollektivavtalstäckning.

Rapporten innehåller även helt nya siffror om medlemsökningen till facken pga coronakrisen och två framtidsprognoser för den fackliga organisationsgraden till 2024 och 2029.

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet och Sveriges ledande forskare om facklig organisering, kollektivavtal och a-kassor. Han har tidigare skrivit den uppmärksammade rapporten “Den svenska modellen i fara” för Arena Idés projekt Arbetsliv och inflytande.

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

När: 12 juni 2020 10:00 - 12 juni 2020 10:45

Var: / Digital

Arrangör: Arena Idé