Effekter av corona: Ökad hunger och sårbara livsmedelssystem


Välkommen till ett lunchsamtal om coronas effekter på livsmedelsproduktionen i södra Afrika, Latinamerika och Europa, och hur vi kan skapa en matberedskap för framtida kriser.

Dagens livsmedelssystem är miljömässigt och socialt ohållbart. Samtidigt varnar nu FN för att coronapandemin kommer att öka världshungern. Redan innan pandemin led 810 miljoner människor av hunger, varav majoriteten bor på landsbygden och försörjer sig som bönder. Antalet riskerar nu att öka kraftigt.

I effekterna av coronapandemin blir det tydligt att vi lever i en globalt sammanlänkad sårbar värld. I många länder har lokala marknader tvingats stänga medan de som kontrolleras av stora industriella livsmedelsföretag anses samhällsviktiga och hålls öppna. Vilket inte bara drabbar lokala jordbrukare ekonomiskt utan även minskar allmänhetens tillgång till mat.

Vi behöver istället ett system som bygger på hållbara metoder, som skyddar de som producerar maten mot våld och hunger och som fokuserar på allas rätt till hälsosam mat. För att säkerställa produktionen och tillgången på mat måste vi tänka om. Coronapandemin visar på att förutsättningarna för världshandeln kan förändras mycket snabbt, och det är därför viktigt att den svenska regeringen inför en livsmedelsstrategi med katastrofhantering för framtiden som bygger på hållbarhet och matdiversitet samt att de omprövar sitt tidigare ställningstagande gällande FN:s deklaration om småbrukares rättigheter för att garantera den framtida matförsörjningen.

Medverkande: Gloria Jimwaga, policyrådgivare, mat, mark och fröer, Afrikagrupperna Marlene Sosa Mercado, Programansvarig, Opinion-och påverkan, Latinamerikagrupperna Eva Jonsson, styrelseledamot, Nordbruk-La Vía Campesina Sverige

Samtalet är på engelska och kommer att livesändas på ABF Stockholms FB-sida.

När: 11 juni 2020 12:00 - 11 juni 2020 13:30

Var: / Digital

Arrangör: ABF Stockholm, Afrikagrupperna,Latinamerikagrupperna / SAL