Repressionsserien #2: Dina rättigheter mot polisen


"Får de verkligen göra såhär?" Som politisk aktiv människa har man tyvärr ofta mer kontakt med polisen än man egentligen vill, och det är inte sällan att man undrar om deras handlingar är egentligen lagliga. Kunskap om våra rättigheter och gränserna lagen bestämmer för polisen kan därför vara ett viktigt verktyg för att försvara oss mot godtycke och våld från polisen. Vi har inbjudit en vänsterjurist som går igenom de viktigaste situationerna aktivister kan hamna i. I anslutning finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Syndikalistiskt forum, rum 303 på Viktoriahuset, Linnégatan 21 Hpl: Prinsgatan Ingång under Hagabions trappa (Porttelefon trasig, ring på 0737328912 så öppnar vi), 2 trappor upp. Det finns även tillgång till hiss (säg till oss när du ringer att du behöver använda hissen).

Event series about repression #2: Your rights about the police

"Are they really allowed to do that?" Politically active persons often have more contact with the police than they would like, and it's not seldom that one wonders if their actions really are lawful. Knowledge about our rights and the limits the law sets for the police can therefore be an important tool for the defense against police arbitrariness and violence. We have invited a left lawyer who will go through the most important situations activists can find themselves in. In continuation there will be the possibility to ask questions and for discussion.

Syndikalistiskt forum, room 303 at Viktoriahuset, Linnégatan 21 Tram stop: Prinsgatan Entrence underneath the stairs of Hagabion (the intercom is broken, call 0737328912 so we can open), 2 stairs up. There's also an elevator, let us know if you need to use it when you call and we will help you.

När: 4 juni 2020 17:00 - 4 juni 2020 20:00

Var: Syndikalistiskt Forum Linnégatan 21 / Göteborg

Arrangör: Syndikalistiskt Forum