Naturens rättigheter - en ny vision för hållbarhet


OBS! Utbildningsdagen ges bara 31 maj, den 8 juni är inställd!

Vad skulle hända om vi slutade betrakta Jorden som en egendom, om vi istället såg den som en gemenskap av subjekt? Hur skulle vår idé om hållbarhet förändras om vi erkände att naturen har rättigheter? Hur kan du själv engagera dig för ett sådant skifte?

Välkommen till en utbildningsdag om naturens rättigheter – dess filosofi och praktik. Du kommer få höra inspirerande exempel hur idén tar sig uttryck i olika delar av världen. Du kommer få en inblick i den ekologiska rättsfilosofi som naturens rättigheter bygger på. Kan naturens rättigheter möjliggöra ett omvälvande skifte i vår världsbild? Kan naturens rättigheter förändra de juridiska spelreglerna så att vi kan skapa ett samhälle i harmoni med jordens ekosystem?

Under dagen varvas föreläsningar med interaktiva och upplevelsebaserade övningar. Du får delta i kreativa processer kring hur naturens rättigheter kan förverkligas globalt och lokalt. Utbildningen ger dig kunskapen, redskapen och inspirationen att bli en ambassadör för naturens rättigheter.

På grund av Covid19 kommer vi ha små grupper på mellan 5-8 deltagare. Vi kommer hålla säkerhetsavstånd och tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus. Du får endast delta om du känner dig fullt frisk.

Att ta med:

Anteckningsblock och penna Sittunderlag och varma kläder (Eventuellt kommer vi vara en del utomhus) Lunchlåda

Kostnad: 650 SEK (Om du även samtidigt anmäler dig till introduktionsdagen i ekopsykologi den 30 maj får du båda dagarna för 1000 kr).

Kursledare: Henrik Hallgren

Om du har frågor, mejla henrik(at)lodyn.se

Anmäl dig till utbildningsdagen via detta formulär: https://forms.gle/qY9U9s8VMjmRV8oL7

Henrik Hallgren har ett långt engagemang för miljöfrågans psykologiska och filosofiska dimensioner. Han är initiativtagare till Lodyn – en förening och tankesmedja för ekopsykologi och naturens rättigheter. Henrik är utbildad i ekopsykologi vid Schumacher College och är certifierad inom mindfulness-baserad ekoterapi. Han är sedan 2016 medlem i en expertgrupp inom FN-initiativet Harmony with Nature som undersöker hur idén om naturens rättigheter kan spridas och realiseras. Henrik är författare till två böcker: Det gröna skiftet och Jordens ande som båda handlar om vår relation till resten av naturen. Med sin akademiska bakgrund inom arkeologi och socialantropologi har han ett stort intresse för människans mångfaldiga möjligheter.

När: 31 maj 2020 10:00 - 31 maj 2020 16:00

Var: Grönsta, Lidingö / Stockholm

Arrangör: Lodyn