Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?


Välkomna till Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads torsdagsseminariumsserie - nu i digital form! Under rådande pandemi sker seminarierna digitalt via Zoom och har fokus på forskningsidéer relaterade till Coronakrisen.

28 maj 2020 kl. 15 (på svenska): Ann Legeby & Daniel Koch - Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?

Just nu genomgår vi en kris till följd av spridningen av det nya Corona-viruset och sjukdomen covid-19. Många drabbas hårt på olika sätt. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Vi ändrar vårt sätt att leva och det påverkar tillgängligheten till olika resurser och inte minst till varandra.

På KTH bedrivs forskning om hur vi genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. Vi vill öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll i relation till vilka livsvillkor som skapas.

Ann Legeby skulle tillsammans med Daniel Koch under våren ha genomfört en enkät om rörelsemönster och mötesplatser inom ramen för projektet Senseable Stockholm Lab. Men inriktningen blev snabbt inaktuell.

De bestämde sig för att omarbeta de enkäter de planerat för att undersöka de nya och tillfälliga rörelse- och användningsmönster som uppstår när invånarna uppmanas hålla sig ifrån folksamlingar på grund av risken att smittas av eller smitta andra med Covid-19.

Välkommen att registrera dig till detta inspirationsseminarium den 28 maj 2020 för att få veta mer!

När: 28 maj 2020 15:00 - 28 maj 2020 16:00

Var: / Digital

Arrangör: KTH Samhällsbyggnad