Live: Vem röstar på SD och varför? Webinarium med Jens Rydgren.


Expos fjärde och sista frukostseminarium för denna vår presenteras av ”Faktalabbet – vad säger forskningen?” som är ett projekt som drivs av Expo och finansieras av MUCF. Faktalabbet tillgängliggör aktuell forskning om rasism för opinionsbildare och allmänhet.

Gäst är den mest meriterade forskaren av högerradikalismen i Sverige, professorn i sociologi Jens Rydgren. Han kommer att tala om vilka det är som röstar på Sverigedemokraterna – och varför de gör det. Men också om de nya konfliktlinjerna som finns i Sverige, och vilka konflikter han bedömer kommer att växa i framtiden.

Vi sänder live direkt här i eventet!

När: 28 maj 2020 09:00 - 28 maj 2020 10:00

Var: / Digital

Arrangör: Stiftelsen Expo