Att gå från oro till motståndskraft och medmänsklighet!


Ett webbinarium med fokus på hur vi kan skapa medmänsklighet och tillit när kris och oro möter oss i vår vardag. Att omvandla oro och utmaningar till en positiv motståndskraft. Att våga se kraften i medmänsklighetens styrka både ut ett barn, ungdoms, vuxen och samhällsperspektiv. Vad kan du och jag göra för att få kraft och mod att möta det som är svårt i dessa tider?

Våra inbjudna deltagare bemöter det svåra och ger råd utifrån sin expertkompetens. Webbinariet arrangeras av Reacta - en ideell organisation för ungas hälsa - i samarbete med ABF. Innehållet är skapat av deltagande föreläsare ihop med moderator Anette Pettersson Faye, nationell samordnare på Reacta.

Deltagare: Marco Helles, utbildar i mänskliga rättigheter, om rasism och diskriminering samt om vårt förhållningssätt kring mångfald. Han har utvecklat MOD, Mångfald och Dialog och har även en bakgrund inom Röda Korset där han varit rektor för Röda Korsets Folkhögskola, chef för Röda Korsets Idé- och Utbildningscenter samt Region Stockholm. Marco kommer att tala om: Tankar kring empati, medmänsklighet och värdighet.

Katarina Laundy, Leg psykolog, doktorand i medicin, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg. Katarina är en av Reactas expertföreläsare. Katarina fokuserar på hur en ska bygga upp motståndkraft & hennes expertkompetens utifrån hennes forskning. Att omvandla svårigheter till motståndskraft – om resiliens hos barn. Katarina har drivit forskningsprojektet TMR - "Träning för medveten närvaro och resiliens" där hon skapat en metod för mindfulness i skolan.

Bilan Osman, journalist och utbildare på stiftelsen Expo. Hon föreläser bland annat om konspirationism, radikalnationalism, rasism och radikalislamism. Bilan kommer att utgå från betraktelser från ett samhällsperspektiv, vad händer när vi är i kris och inte har motståndskraft utan söker enkla lösningar och svar? Desinformation, konspirationsteori och enkla sanningar. Hur viktigt är det i en demokrati med tilliten till våra myndigheter?

Eva Persson, Skolkurator Novia Engelska skolan: Auktoriserad socionom, har arbetat inom socialtjänsten som bland annat handläggare för vuxna, ungdomar och i skolsocialt team. Har även arbetat på Stödcentrum för unga brottsutsatta, de senaste fyra åren som skolkurator. Eva möter just nu både föräldrar personal, barn och unga i en grundskola Stockholm och ser vardagens utmaningar, inte minst hur vi reagerar på olika sätt i kris, oro och bemötande. Hon delar med sig av sin expertkunskap. Novia Engelska Skolan är aktiv medlem i Reacta där elever driver hälsoråd.

Moderator: Anette Pettersson Faye är nationell samordnare på Reacta och hennes spetskompetens efter 35 år med beprövad erfarenhet, gäller framförallt att lyckas praktiskt med demokratiuppdraget. Hon har bl.a. varit chef på Fryshuset på Institutet demokrati & dialog. Enhetschef i Håbo kommun, Chef för DemokratiAkademin och chef för Mänskliga Rättighetsdagarna. www.reacta.se

När: 26 maj 2020 18:30 - 26 maj 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: ABF och Reacta