Homosexualiteten och de skeva arkiven - distansvisning


Letar man efter homosexuell historia i rättsarkiven får man lätt intrycket att den samkönade erotiken mest var något för män och att den oftast skedde mellan två ojämlika parter, inte sällan i form av sexhandel. Som tur är finns andra arkiv som skvallrar om en annan verklighet. Kettil Mannerheim. DISTANSVISNING via Stadsarkivets Facebooksida.

En del av distansvisningsserien ÄNTLIGEN MÅNDAG! Hör berättelser från Kungsklippans bergrum via Stockholms stadsarkivs Facebooksida. Visningarna sänds live kl. 16.00 måndagarna 18 maj till 15 juni.

När: 25 maj 2020 16:00 - 25 maj 2020 16:30

Var: / Digital

Arrangör: Stockholms stadsarkiv