Om faran med repressivt polisarbete och rasprofilering


Föreläsning med Leandro Schclarek Mulinari, kriminolog vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på relationen mellan föreställningar om ras, kriminalitet och polisarbete.

I föreläsningen lyfts olika frågor: Vad är rasprofilering? Hur förstås det av dem som drabbas respektive av polisen? Vad är riskerna, för individer och samhället i stort?

Plats: Slottet, våning 2 på Malmö stadsbibliotek

När: 14 maj 2020 17:30 - 14 maj 2020 19:00

Var: Stadsbiblioteket i Malmö Kung Oscars väg 11 / Malmö

Arrangör: Stadsbiblioteket i Malmö och Institutet för studier i Malmös historia