Obs! Uppskjutet! Manifestation mot Januariavtalets orättvisor


OBSERVERA: MANIFESTATIONEN ÄR UPPSKJUTEN OCH BLIR INTE AV DEN 18 APRIL!

Upprop: Gör om gör rätt – återupprätta välfärden!

Vi kan inte stillatigande acceptera Januariavtalets marknadshyror och bostadsspekulation, uppluckrat anställningsskydd och sänkta skatter för de rikaste. Inte heller privatiserad arbetsförmedling och vinstdrift av välfärden. Otillräckliga satsningar på skolor, sjukvård, omsorg, pensioner och socialförsäkringar slår sönder välfärden. ”Sätt jämlikheten före Januariavtalet!” manar även de samlade LO-förbunden i ett uttalande mot ökade samhällsklyftor och otrygghet med orden ”utvecklingen måste vändas”. Nu måste vi gemensamt visa att vi är beredda att sätta kraft bakom dessa ord till försvar för välfärd, rimliga hyror och rättvis klimatomställning. Under året ställs många av hoten på sin spets. Välfärdsalliansen – ett samarbete mellan hyresgäster, fackföreningar, välfärdsförsvarare och klimatrörelse i Stockholm – manar därför till bredast möjliga opinionsbildning för att hindra de åtgärder som hotar välfärd och trygghet för de många. Lördagen den 18 april genomförs manifestationer på olika håll i landet där hyresgäster, fackligt aktiva, välfärdsförsvarare och klimataktivister förenas i protest mot försämringar och stöd för ökad social trygghet och jämlikhet. I Stockholm samlas vi till en dag för Välfärd, trygghet och klimaträttvisa med försvaret av rätten till bostad och anställningstryggheten i centrum. Vi manar organisationer och enskilda att sluta upp i en folkmanifestation som ingen i riksdagen kan ignorera. - Bostad en rättighet – nej till marknadshyror - Försvara anställningstryggheten - Gemensam välfärd – skatt efter bärkraft - Klimatansvar och rättvis omställning

När: 18 april 2020 14:00 - 18 april 2020 16:00

Var: Sergels torg / Stockholm

Arrangör: Välfärdsalliansen