Digital cirkel: This life av Martin Hägglund


CMS ordnar digital cirkel om boken "This life” av Martin Hägglund!

Den pågående krisen väcker frågor om vad som är viktigt, vad vi gör med våra liv och hur våra samhällen är uppbyggda materiellt och andligt. Nu tar vi chansen att diskutera det tillsammans med andra och med hjälp av Hägglund, Marx, Aristoteles och Keynes m fl. Kom med du också!

Cirkeln hålls på måndagar och första träffen av åtta blir 6 april kl 18:00-20:00. Deltagarantalet är begränsat till 10 och först till kvarn gäller. ANMÄLAN till cms@cmsmarx.org. Vi kommer att använda Zoom för träffarna, det som behövs är en dator och en länk som skickas ut per mejl.

[Om boken] Internationellt uppmärksammade "This Life: Secular Faith and Spiritual Freedom" förklarar hur vår strävan efter frihet och demokrati borde leda oss vidare bortom både religion och kapitalism. Hägglund menar att vi i stället för en religiös tro på evigheten bör fördjupa en sekulär tro. Han visar hur andliga frågor inte kan skiljas från ekonomiska och materiella villkor: allting handlar om hur vi behandlar varandra i det här livet och vad vi gör med vår tid. Boken tar utgångspunkt i stora filosofer från Aristoteles till Hegel och Marx, skönlitterära författare från Dante till Proust och Knausgård, ekonomer från Mill till Keynes och Hayek, och religiösa tänkare från Augustinus till Kierkegaard och Martin Luther King Jr."

När: 6 april 2020 18:00 - 6 april 2020 20:00

Var: / Digital

Arrangör: CMS - Centrum för marxistiska samhällsstudier