Utställningen "Svärta" öppnar


Onsdag 1 april öppnar utställningen "SVÄRTA - Svenska fotografer i den tunga industrin 1968–74: Yngve Baum, Jean Hermanson, Odd Uhrbom", där även bilder från NJA i Luleå och gruvan i Malmberget ingår.

Med anledning av Covid-19 hålls ingen vernissage i anslutning till öppnandet av utställningen.

Utställningen speglar två av det sena sextiotalets vanligaste och mest angelägna arbetsrättsfrågor: Vem står näst på tur att resa sig, näst på tur att slås ner?

BAKGRUND: 9 december 1969 inleddes en vild strejk under morgonskiftet i gruvan i Svappavaara. Strejken spred sig därefter som en löpeld till Kiruna och Malmberget. Som mest omfattade den omkring 5 000 gruvarbetare. Orsaken till utbrottet var bland annat missnöjet med arbetsmiljön, med inflytandet på jobbet och ett nytt ackordslönesystem.

Strejken var en svensk spegling av den rådande oppositionella oron runt om i världen och kom att bli en väckarklocka för makten. En skakad socialdemokrati insåg att den gjort för lite för att förändra förhållandena i arbetslivet, trots regeringsinnehav sedan 1932 och ett valresultat på 50,1% året innan.

Inte bara i gruvorna jäste missnöjet. Tre svenska fotografer oberoende av varandra, Yngve Baum, Jean Hermanson och Odd Uhrbom, skildrade stämningarna på industrier runt om i landet. Med stöd av texter av författare som Sara Lidman och Folke Isaksson publicerades deras fotografier. Först fem decennier senare samlas bilderna i en utställning.

Utställningen är producerad av Landskrona foto och visas på Norrbottens museum till 30 augusti 2020.

När: 1 april 2020 10:00 - 1 april 2020 16:00

Var: Norrbottens museum Storgatan 2 / Luleå

Arrangör: Norrbottens museum