Vernissage: Efterkänning


Efterkänning 28 mars - 31 maj 2020

Invigningen visas live här på Facebook lördag 28/3 kl 13.

Brita Huggert/textil, Carolina Jonsson/video, Sara Lännerström/skulptur, ljudinstallation, Maria Uleander/textil.

Efterkänning är en utställning som kretsar kring såväl tiden och det repetitiva som materialitet, tyngd och transparens.

Invigning 28/3 13.00 där Wendela Sanne-Öhrnell, chef för Kulturmiljö, scen och konst hälsar välkommen. Zsuzsanna Larsson Gilice och Maja Kristin Nylander, curatorer från KC väst presenterar utställningen och håller ett kortare samtal med konstnärerna.

Sara Lännerströms ljudinstallation inryms i en skulptur, en tunt gjuten betongkonstruktion vars syfte är att gå sönder på ett för konstnären okontrollerbart sätt. Betongen, som vi vanligen uppfattar som något starkt och hårt, blir här transparent och oviss.

Brita Huggerts verk skapar konkreta möten, kollision mellan det textila rummet och våra egna kroppar. Brita experimenterar med väven och undersöker både det textila och livsberättelser.

Carolina Jonssons processer kretsar kring det dolda, nyanser och förnimmelser. I videoverken finns ofta en referens till måleri genom att det man tror är en stillbild visar sig innehålla en ytterst långsam rörelse. Här visas verk ur serien Paintings of Ecolonia och vår blick ställs inför en bit trasig natur eller ett ambivalent landskap i förändring och förväntan.

Maria Uleander arbetar subtilt och metodiskt med bilder som utgår från små grundformer i organza i siden. Till utställningen har Maria arbetat med fragment som tillsammans blir en större helhet.

Utställningen som pågår till och med 31 maj 2020 är ett samarbete mellan Konstnärscentrum Väst och Kungsbacka konsthall med stöd från Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun.

När: 28 mars 2020 11:00 - 28 mars 2020 15:00

Var: Invigningen visas live på Facebook lördag 28/3 kl 13. / Kungsbacka

Arrangör: Kungsbacka Konsthall