Om villkoren för feministiska medier på 2020-talet


Om villkoren för feministiska medier på 2020-talet – Ett tvärredaktionellt samtal om gemensamma utmaningar och villkor

Sverige är ett av världens feministmedietätaste länderna i världen. Sedan nätet och sociala medier öppnade nya möjligheter för såväl mediekollektiv som enskilda aktörer har feministiska kontexter och perspektiv flerfaldigats. Samtidigt har en högljudd rasistisk, sexistisk, nationalistisk och antifeministisk retorik och praktik brett ut sig med hjälp av samma sociala medier och villkoren för feminister i offentligheten är stundtals mycket hård. Vilka strategier tar oss igenom 2020-talet och vilket är priset för att bedriva oberoende feministisk journalistik i en klickberoende, individualiserad medievärld?

Medverkande: Mireya Echeverría Quezada, chefredaktör Kontext Ida Måwe, chefredaktör Ottar Emilie Roslund, styrelseordförande Bang Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv

Samtalsledare: Karen Austin, processledare på Delegationen mot segregation

Lokal: Z-salen, plan 1

Obs! Denna programpunkt avslutas med utdelningen av Stora Feministpriset 2020 och påföljande mingel i restaurangen, Cirkeln.

OBS! FRI ENTRÉ 💜

Samtalet är en del av Feministiskt Forum 2020. Du hittar mer info om forumet: https://www.facebook.com/events/498007457731900/

När: 28 mars 2020 15:00 - 28 mars 2020 16:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Feministiskt Forum Stockholm