Om diskrimineringen av kvinnor i pensionssystemet


Det allmänna pensionssystemet är i grunden könsneutralt - pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. I den meningen har vi ett jämställt pensionssystem. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och män.

Detta seminarium handlar om hur vårt nuvarande pensionssystem genererar fler och fler fattigpensionärer varav de flesta är kvinnor.

Medverkande: Tantpatrullen

Lokal: Erlanderrummet, plan 1

OBS! FRI ENTRÉ 💜

Samtalet är en del av Feministiskt Forum 2020. Du hittar mer info om forumet: https://www.facebook.com/events/498007457731900/

När: 28 mars 2020 12:00 - 28 mars 2020 12:45

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Feministiskt Forum Stockholm och ABF Stockholm