Metoo - vad hände då och vad krävs nu?


Samtal mellan Metoouppropen och MÄN som tar avstamp i vad som har hänt och inte sedan hösten 2017. Metoouppropen kommer att dela med sig av de olika erfarenheterna av att ha drivit upprop och hur samhället förhållit sig till och bemött oss som krävt förändring. Vi kommer också att lyfta MÄNS Sifo-rapport som visar mäns attityder och engagemang kring de frågor som Metoorörelsen addresserat. Spoiler alert: Det har gjorts alldeles för lite de senaste 2,5 åren. Därför kommer vi också att fokusera på vägen framåt – vad behöver göras härnäst?

Medverkande: Lotten Sunna, #utanskyddsnät Ingrid Hrafnin Mårta Elsiedotter, #allmänhandling & #givaktochbitihop Anne Sörman, #vardeljus Alán Ali, ordförande MÄN

Moderator: Hanna Navier, kommunikationschef MÄN

Lokal: Sandlersalen, plan 1

OBS! FRI ENTRÉ 💜

Samtalet är en del av Feministiskt Forum 2020. Du hittar mer info om forumet: https://www.facebook.com/events/498007457731900/

När: 28 mars 2020 12:00 - 28 mars 2020 12:45

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Feministiskt Forum Stockholm