Feminism Utan Gränser - Inspiration Latinamerika


Välkomna till "FEMINISM UTAN GRÄNSER-INSPIRATION LATINAMERIKA!" ett utrymme inom ramen för Feministiskt Forum i Stockholm.

Feminismer i Latinamerika har under de senaste åren blivit en imponerande förändringskraft som utmanar staterna och övriga samhället i så gott som varje land i regionen. Frågor som aborträtten och kamp mot patriarkalt våld har lämnat det privata sfären och vunnit plats i den offentliga debatten. Detta tack vare de feministiska rörelsernas organisering, mobilisering och kamp.

Men dessa kamp är inte nya, de har uttryckts genom de platser kvinnorna tog innan de koloniala invasionerna, de uttrycktes genom kvinnors aktiva deltagande i de antikoloniala kampen, men även genom decennier av kvinnokamp och de icke-binäras kamp för mänskliga rättigheter och mot patriarkala strukturer.

LATINAMERIKANSKA FEMINISTISKA SAMORDNINGSORGANET i Sverige består av kvinnor från olika länder i Latinamerika som av skilda anledningar nu lever i Sverige. Vi är en självsammankallande, oberoende, mångfaldig och öppen grupp som är övertygad att feministiska rörelser i olika världsregioner kan och bör lära av och inspirera varandra. Vi tror på vikten av erfarenhetsutbyten och diskussion inom den feministiska rörelsen, därför vill vi erbjuda möjligheten att lära av det mångstämmiga feministiska uppsvinget i Latinamerika samtidigt som vi visar den potential som finns bland oss i Sverige!

Ni är alla bjudna till detta latinamerikanska feministiska "rum" för att ta del av inspirerande feministiska uttryck i form av utställningar, musik, installationer, poesi, workshop och föredrag, som visar att feminism kan uttryckas på ett mångfald av sätt, inte minst genom kreativa uttryck.

Låt oss dela med oss av våra erfarenheter och våra utmaningar. Patriarkatet måste rivas av oss alla tillsammans!

⦁ Latinamerikanska Feministiska Samordningsorganet i Sverige med stöd av Latinamerikagrupperna, Solidaritetsgrupp med Ayotzinapa-Mexiko (Gtbg.), Aktivista Feminista (Malmö), Brassar i Sverige och Färnebo Folkhögskola.

Lokal: Linköping, plan 2

OBS! FRI ENTRÉ 💜

Samtalet är en del av Feministiskt Forum 2020. Du hittar mer info om forumet: https://www.facebook.com/events/498007457731900/


En el marco del Feministisk Forum, les invitamos a participar de nuestro espacio "Feminismo Sin Fronteras - Inspiración Latinoamericana". Los feminismos en América Latina han ido tomando una fuerza arrolladora en los últimos años, inteperlando a los Estados y la sociedad civil en todos los países del continente. Temas como la legalización del aborto y las violencias de género salieron de la esfera privada y se han ganado un lugar en el debate público gracias a la organización y las luchas de los movimientos feministas.

Sin embargo, estas luchas datan de hace muchos siglos en los cuales las mujeres lograron tomar espacios en las sociedades autónomas preconquista, participaron en las luchas anticoloniales y finalmente durante décadas las mujeres y disidencias sexuales latinoamericanas lucharon por sus derechos humanos enfrentando a las estructuras patriarcales en busca del reconocimiento de sus derechos.

La Coordinadora Feminista Latinamericana - Suecia está conformada por mujeres provenientes de distintos países de América Latina que por diversos motivos hoy residimos en Suecia. Somos un grupo autoconvocado e independiente, diverso y abierto. Creemos que los movimientos feministas en nuestro continente pueden ser inspiración para los feminismos de otros lugares. Y también creemos en la importancia del debate y el intercambio con otras experiencias para enriquecer nuestros propios procesos.

Por eso les invitamos a todes a acercarse a nuestro espacio. Compartamos nuestras experiencias y desafíos. Al Patriarcado lo derribamos juntes! Bienvenides!!

När: 28 mars 2020 11:00 - 28 mars 2020 16:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: Coordinadora Feminista Latinoamericana-Suecia