Girjas-seminarium: Historisk argumentation – statens och domstolarnas roll


Girjas-seminarium: Historisk argumentation – statens och domstolarnas roll

Seminariet belyser de historiska källornas och juridiska begreppens betydelse och tolkningen av dessa i målet mellan staten och Girjas sameby om jakt- och fiskerätt (Girjas-målet). Seminariet berör även andra mål där samebyarnas rättigheter har varit i fokus.

Vid seminariet deltar personer med anknytning till målet: domare från HD, parter, ombud för parterna, referenter i lägre instanser, historiker, forskare. Även justitieråd Sten Andersson (en av domarna vid HD och som också var referent i målet) kommer att medverka.

Datum: Måndag 23 mars 2020 Tid: kl 10.00- ca 15.30 Var: Vetenskapens hus, centrala Luleå

Ingen anmälan, utan öppen för alla att delta i mån av plats.

luleåtekniskauniversitet

När: 23 mars 2020 10:00 - 23 mars 2020 15:30

Var: Vetenskapens hus, centrala Luleå / Luleå

Arrangör: Luleå Tekniska universitet