Regarding Black Pain


Welcome to CEMFOR´s research seminar: "REGARDING BLACK PAIN"

Date: 18 March 2020 Venue: Engelska parken, 22-1017, Uppsala University. The seminar will start at 15.15pm.

Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in the Department of African American studies at Northwestern University. Discussant: Ylva Habel, researcher and associate professor in Media and Communication Science, Södertörn University.

ABSTRACT The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

Photo: http://www.gidest.org/christopher-harris

Read more here https://cemfor.uu.se/events/research-seminars/

The seminars are open for all! All of the events are followed by a post-seminar.

Welcome! Centre for Multidisciplinary Studies on Racism (CEMFOR)

När: 18 mars 2020 15:00 - 18 mars 2020 17:00

Var: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism Thunbergsvägen 3B, 75120 Uppland / Uppsala

Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism