Det globala klassrummet


Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp Start hösten 2020

Vi erbjuder kursen "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6". Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Den här möjligheten är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Anmälan: Sök kursen via antagning.se. Kom ihåg att din arbetsgivare behöver godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Du hittar blanketten härPDF.

Anmälan öppnar 2020-03-16 och stänger 2020-04-15.

Kontakt: Anna Samuelsson

anna.samuelsson@ju.se

Tel 036-101421

Mer information: Besök skolverket.se för mer information om kurs för undervisning i åk 1-6.

Kursen finns anpassad för flera skolformer. Genom att gå den får du en introduktion till svenska som andraspråk. Framförallt får du en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du får även fler verktyg så att du kan stärka din undervisning av flerspråkiga och nyanlända elever.

Därför ska du delta: Kursen ”Det globala klassrummet” är en möjlighet för deltagaren att få kunskaper om ämnet svenska som andraspråk, utan krav på att deltagandet ska leda till behörighet. Deltagande är möjligt både för dem som redan är behöriga i svenska som andraspråk och för dem som inte är behöriga. Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom LLII kan Det globala klassrummet, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

För vem: Målgrupp för fortbildningen:

Lärare som är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.

Om kursen: Kursen läses på kvartsfart och genomförs huvudsakligen genom distansstudier med 6 campusträffar på Jönköping University samtidigt som du arbetar.

Kursen pågår mellan v.35 hösten 2020 och avslutas v.1 våren 2021. Självstudier genom webbaserad lärplattform.

När: 16 mars 2020 09:00 - 15 april 2020 17:00

Var: Distans, Jönköping / Jönköping

Arrangör: Jönköping University