Samtal: Kvinnor om våld


Ett samtal om våld mot kvinnor och hur det gestaltas i konst och media, i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska.

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som påverkar livet för miljontals kvinnor världen över. Var tredje kvinna i världen utsätts för våld eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Men hur bemöter samhället våldet? Hur framställs det i medierna? Och vilka överväganden ställs man inför vid ett konstnärligt gestaltande av det? Finns det risk att bli spekulativ – eller feg?

Samtalet sker på Internationella kvinnodagen den 8 mars i Marmorfoajén på Dramaten.

Medverkande: Suzanne Osten, regissör. Just nu aktuell med John Websters pjäs Furstinnan av Amalfi där furstinnan dödas av sina egna bröder.

Nina Jeppsson, regissör, som just nu iscensätter Sara Stridsbergs Kärlekens Antarktis där berättarjaget, en dödad kvinna, talar till oss från efter döden.

Ylva Elvin-Nowak, Fil dr leg psykoterapeut och Enhetschef Våld i Nära Relationer vid Akademiskt Primärvårdscentrum.

Hillevi Ganetz, medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Forskningsintressen: medier, genus och populärkultur.

Samtalsledare: Anneli Dufva, dramaturg och redaktör på Dramaten.

Samtalet är en del av Dramaten& – innan, under, efter och vid sidan av Dramaten.

När: 8 mars 2020 14:00 - 8 mars 2020 15:30

Var: Dramaten Nybrogatan 2 / Stockholm

Arrangör: Dramaten och Stockholms Kvinnohistoriska