Barn och unga i migrationsprocessen


I de tillfälliga lagstiftningar som tillkommit på migrationsområdet har inget diskuterats så mycket som barn och unga. Den rådande strikta lagstiftningen, med få undantag, har direkt påverkat gruppen och lett till svåra politiska överväganden. Stor enighet råder om vikten av barnets bästa, men hur ska detta vägas mot andra prioriteringar? Välkommen till det femte seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Medverkande:

Louise Dane, doktor och universitetslektor i offentlig rätt, Stockholms universitet Pernilla Baralt, Generalsekreterare UNICEF Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

Modererar gör Therese Lindström, programchef Migration och integration, Fores.

Information och anmälan: https://fores.se/barn-och-unga-i-migrationsprocessen/

När: 19 februari 2020 13:00 - 19 februari 2020 13:45

Var: FORES Kungsbroplan 2 / Stockholm

Arrangör: FORES