Nationell Skolstrejk för Klimatet!


SWEDISH (english below):

Plats, datum & tid:

Mynttorget —> Medborgarplatsen

14 feburari, 2020

13:00 - 15:00

Detaljer: Nationella stora skolstrejken i Stockholm för att sätta press på politikerna att agera nu. Orter över hela landet kommer gå samman och strejka på samma dag! mer info om scen arrangemang tillkommer!

Våra krav gentemot våra politiker och makthavare:

  1. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla

  2. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.

  3. Följa Parisavtalet och bevisa det.

  4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.

NÄR & VAR: 13.00 Samling Mynttorget 14.00 Fortsatt strejk & scenarrangemang vid Medborgarplatsen

Dessa platser och tider är i nuläget preliminära & kan komma att ändras. Mer information om programmet som artister, talare och andra detaljer om dagen uppdateras vartefter.

OBS! Det är viktigt för oss alla att detta blir en fredlig, partipolitiskt obunden & oberoende manifestation. Därför ber vi er att helt undvika loggor för partier & politiska nätverk, företag och även organisationer. Ta med banderoller & skyltar ( utan loggor ) med budskap kopplat till just denna strejk och vad ni vill förmedla & stå upp för just denna dag. Tack för att ni respekterar detta.

VAD DU KAN GÖRA MER FÖR ATT HJÄLPA TILL: Varje insats är ovärderligt.

FUNKTIONÄRER SÖKES! Vill du hjälpa till att göra den här dagen till en succé som funktionär? Toppen! Anmäl dig direkt till: sophia.axelsson@fridaysforfuture.se så återkommer vi inom kort med mer detaljerad information.

BIDRA EKONOMISKT! Med den här typen av event och manifestationer tillkommer en hel del kostnader i form av scenteknik, personal, material, etc. Eftersom FridaysForFuture är en ideell rörelse är evenemanget det också och varje bidrag är varmt välkommet!

Swish: 0702064893 (Eira Fröhling)

BG: 377-4429 (Klimataktion)

Meddelande: FFF Strejk 14 Feb

SPRID ORDET! Bland det mest värdefulla du kan göra för att hjälpa till är att sprida ordet om eventet - till klasskamrater, familj, vänner och alla du känner, för att se till att det här blir en så stor & slagkraftig skolstrejk som möjligt!

Mer information om strejker i Sverige : fridaysforfuture.se

Världen över: https://www.fridaysforfuture.org/events/list

ENGLISH:

Location, date & time: Mynttorget -> Medborgarplatsen 14th of February, 2020 13:00 - 15:00

Details: Swedish national school strike in Stockholm.

Our demands towards our politicians and other people in power: 1. Limit the global temperature rise to below 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2. Climate and environmental justice (equity) for all 3. Follow the Paris Agreement and prove it. 4. Listen to the best available united science. Listen to climate research.

WHEN & WHERE: 13.00 Gathering at Mynttorget for the climate march to Medborgarplatsen 14.00 Continued strike & stage arrangement at Medborgarplatsen

These places and times are currently preliminary & subject to change. More information about the program as speakers, artists and other details of the day will be updated as we go.

NOTE! It is important for all of us that this becomes a peaceful, unattached party-politically & independent manifestation. Therefore, we ask you to completely avoid logos for parties & political networks, companies and even organisations. Though, please do make and bring banners & signs (without logos) with messages connected to this particular strike (about the climate crisis) and what you want to convey & stand up for this particular day. Thank you for respecting this.

WHAT YOU CAN DO TO HELP: Every effort is invaluable!

VOLUNTEERS WANTED! Want to help make this day a success as a volunteer? Awesome! Register directly through sending a quick email: sophia.axelsson@fridaysforfuture.se and we will return shortly with more detailed information.

CONTRIBUTE ECONOMICALLY! With this type of events and manifestations a lot of costs in the form of stage technology, personnel, materials, etc occur. Since FridaysForFuture is a nonprofit movement, so is the event and every contribution is warmly welcomed!

Swish: 0702064893 (Eira Fröhling) BG: 377-4429 (Klimat Aktion) Message: FFF Strike 14 Feb

SPREAD THE WORD! Among the most valuable things you can do to help is spread the word about the event - to classmates, family, friends and everyone you know, to make this a great & impactful school strike!

More information about the strikes in Sweden: Fridaysforfuture.se Around the world: https://www.fridaysforfuture.org/events/list

När: 14 februari 2020 13:00 - 14 februari 2020 15:00

Var: Mynttorget / Stockholm

Arrangör: Fridays For Future Stockholm och Fridays For Future Sweden