Stress och kön på jobbet


Tillsammans med fackförbundet Unionen bjuder vi in ledande forskare att föreläsa på vårens viktigaste seminarieserie. Vi bjuder på lunch vid varje tillfälle. Anmäl dig via länkarna nedan. Först till kvarn!

Välkommen till Arenagruppen, Barnhusgatan 4 i Stockholm.

Varför drabbas kvinnor mer av stress på jobbet än män? (Svaret är inte det du tror.) 12 februari 2020, kl. 11.45–13.00.

Anmäl dig här

Kvinnor sjukskrivs för stress oftare än män. Samtidigt visar forskning att det inte finns någon betydande skillnad mellan könen i hur de reagerar om de utsätts för samma belastning.

Vilken roll spelar anställningsvillkor, belastning, resurser och hur många anställda det går på varje chef? Hur kan vi organisera arbetsplatsen så att kvinnor inte blir sjuka av stress?

I det här seminariet tittar vi bortom den ojämna fördelningen av arbete i hemmet och analyserar orsaker till kvinnors stressrelaterade ohälsa. Vi diskuterar också konkreta lösningar på problemen.

Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap, Stockholms universitet, föreläser om orsaker till kvinnors höga sjukskrivningar och organisatoriska faktorer på den könssegregerade arbetsmarknaden.

Därefter följer ett panelsamtal med Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, samt Annika Vänje, docent, Karolinska Institutet, och ledare för ett program för att motverka sexuella trakasserier inom akademin.

Moderator är Sonja Schwarzenberger, senior rådgivare på kommunikationsbyrån Arena Opinion.

När: 12 februari 2020 11:45 - 12 februari 2020 13:00

Var: Arenagruppen, Barnhusgatan 4 / Stockholm

Arrangör: Arenagruppen