Internationell utblick: Syrien


Fri entré!

Läget i Syrien förefaller hopplöst. I det krig som pågått sedan 2011 har minst 400 000 personer dödats och halva befolkningen befinner sig på flykt inom landet eller utomlands. Det mänskliga lidandet är obeskrivligt och materiella förstörelsen enorm.

USA har nyligen dragit sig tillbaka militärt från Syrien och Turkiet har angripit norra Syrien i syfte att skaffa sig kontroll över området där en kurdisk befolkning bor och många flyktingar vistas. Assadregimen med stöd av Ryssland kontrollerar nu större delen av landets territorium.

En fråga som diskuterats mycket under senare tid i flera europeiska länder är vad som ska hända med IS-fångar, särskilt kvinnor och deras barn. Ska de tas hem till de länder där de är medborgare?

Hur är situationen just nu i Syrien? Vilka är de närmaste framtidsutsikterna?

Medverkande: Sofia Calltorp, internationell chef, Röda korset Samira Zair, Syrian Women´s network Per Örneus, utrikesdepartementets Syriensändebud

Samtalsledare: Thomas Hammarberg, riksdagsledamot

Lokal: Sandlersalen, plan 1 Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

När: 6 februari 2020 18:00 - 6 februari 2020 20:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm