Tre döttrar och en resa till folkupproret i Chile


Tre kvinnor som har rest till Chile och träffat sociala organisationer berättar om deras erfarenheter av dagens Chile:

Alexandra Iriarte, DÖTTRAR Francisca Infante, Medicinkvinna, DÖTTRAR
Lorena Delgado, riksdagsledamot, DÖTTRAR

berättar om den folkliga kampen i Chile och ger en beskrivning om det aktuella politiska tillståndet som Chile befinner sig i och diskuterar Chiles framtid.

Samtalet är på svenska men frågor kan ställas på spanska eller svenska.

Att: DÖTTRAR i samarbete med Coordinadora Estocolmo-Chile.

Tres mujeres que han viajado a Chile y se han reunido con organizaciones sociales cuentan sus experiencias sobre el Chile actual:

Alexandra Iriarte, DÖTTRAR Francisca Infante, curandera, DÖTTRAR Lorena Delgado, diputada del parlamento, DÖTTRAR

habla sobre la lucha popular en Chile y da una descripción de la situación política actual en la que se encuentra Chile y analiza el futuro de Chile.

Att: DÖTTRAR en colaboración con la Coordinadora Estocolmo-Chile.

När: 30 januari 2020 18:30 - 30 januari 2020 20:00

Var: Kafé Marx Kungsgatan 84, inre gården / Stockholm

Arrangör: Döttrar för Internationell Solidaritet