Uppror- en landsbygd för alla!


Stoppa nedläggningarna- Återupprätta lokalsamhällena- En landsbygd för alla! Nationell träff med SOL-nätverket

· Hur stoppar vi skolnedläggningarna? · Samarbete med flyktingar i lokalsamhället. · Klimatomställning som landsbygdsutveckling. · Inlandsupproret, Greta-aktivismen, Tillsammansskapet.

Bland gästerna: Arne Müller, journalist som driver Norrlandsparadoxen. Inez Abrahamsson, talesperson, Inlandsupproret. Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen. Gamla och nya svenskar som samarbetar för landsbygdsutveckling. Johan Bergman, Tillsammansskapet. Åsa Morberg, skolforskare som tar strid för byskolorna. Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva.

Pris för hela helgen inkl. mat och logi i dubbelrum på folkhögskolan 700 kr. Du som önskar lägre pris kan ansöka om att vara volontär och laga mat mm. I närheten finns även hotell för den som vill betala mer. Anmäl dig via http://tiny.cc/SOLfarnebo senast 17 januari men gärna tidigare. Begränsat antal platser.

Arr: SOL-Nätverket i samverkan med Färnebo Folkhögskola, ABF Gästrikebygden, Hela Sverige ska leva Gävleborg och Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp. Frågor kan riktas till Sophia Malm tel. 070-6578204. Epost solnatverket@gmail.com.

SOL-nätverket ordnar sin tredje nationella träff i Österfärnebo i januari 2020 på temana Stoppa skolnedläggningarna, återupprätta lokalsamhällena och en landsbygd för alla. SOL står för Stad Och Land eller Solidaritet och Lokalsamhälle. Vi arbetar för samarbete mellan människor oavsett ursprung för att bygga livskraftiga lokalsamhällen över hela Sverige. SOL-nätverket vill stötta organiseringen mot nedläggningar av skolor, vård, bussar och offentlig service. Vi ser också klimatomställning inte som ett hot, utan som en möjlighet för landsbygden. Alla som vill kämpa mot de växande klyftorna i Sverige är varmt välkomna.

Program:

Fredag 24 jan:

16.00 Visning av Österfärnebos solel- satsning 18.00 Välkomstmiddag 19.30 Klimatomställningen utvecklar landsbygden. Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen.

Lördag 25 jan:

08.00 Frukost 09.00 Vad är SOL-nätverket? 09.30 Krisen för kommunerna och regionalpolitiken. Arne Müller m. fl. 10.30 Fika 11.00 Motstånd och organisering. Inlandsupproret, Tillsammansskapet m. fl. 12.30 Lunch och promenad 14.00 Offentligt seminarium: En ny landsbygdspolitik- ett nytt Sverige? Hur hindrar vi skolnedläggningarna? Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva och Arne Müller, Norrlandsparadoxen. Skolans roll för landsbygden. Erfarenheter från skolkampen landet runt, Åsa Morberg, Skoldebattör, Stockholms Universitet. Dialog med publiken och lokala makthavare. 18.00 Vila, promenad/pulkaåkning för den som vill. 19.30 Gemensam middag på den lokala pizzerian.

Söndag 26 jan:

08.00 Frukost 09.00 Nya svenskar som kraft i landsbygdsutveckling; Erfarenheter från lyckade mobiliseringar från olika delar av landet Med flyktingar från Afghanistan och lokala solidaritetsgrupper 10.30 Fika 11.00 Johan Bergman, Tillsammansskapet. 11.45 Gemensam diskussion. 12.30 Lunch 13.30 Fortsatt strategi för ett helt Sverige. Arbetsgrupper för skolor, energi, trafik, turism 15.00 Fika och hemresa

När: 24 januari 2020 16:00 - 26 januari 2020 15:30

Var: Gåvan - mitt i Österfärnebo Framnäsgatan 9, / Österfärnebo

Arrangör: SOL-nätverket och 5 andra