Chile i uppror


FRI ENTRÉ! <<

Reformpolitiken i Chile har misslyckats en längre tid oavsett regering. Vid senaste valet vann den konservative presidentkandidaten, och en konservativ regering tillträdde. En bred chilensk folkopinion har upplevt att ojämlikheten och fattigdomen ökat drastiskt under den nya regimen. Detta förhållande har under hösten framkallat politisk och social oro, som kommit till uttryck i protester och massdemonstrationer.

Hur har dagens politiska situation i Chile vuxit fram? Vad har sittande regeringen gjort för att dämpa proteststormarna? Hur ser den närmaste framtiden ut i Chile i politiskt och ekonomiskt?

Medverkande: Manuel Guerro, sociolog, Uppsala universitet Paulina Rytkönen, ekonom-historiker, Södertörns högskola Stefan de Vylder, ekonom, författare, debattör och Chilekännare

Samtalsledare: Eva Zetterberg, tidigare Sveriges ambassadör i Chile

Lokal: Palmesalen, plan 1 Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

ARRANGÖRER ABF Stockholm och Latinamerikanska Institutet vid Stockholms Universitet.

När: 21 januari 2020 18:00 - 21 januari 2020 20:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm