Uppror i Libanon – folket enas i en vilja att förändra landet


Hundratusentals människor har demonstrerat över hela landet i över en månad. Aldrig tidigare har olika grupper - oavsett etnisk-religiös bakgrund - deltagit.

Varför demonstrerar libaneserna just och hur kommer det att sluta?

Libanon har många utmaningar. Ett land som inte är större än Skåne har högst andel flyktingar per capita. Var femte invånare, cirka 1,8 miljoner är flyktingar.Samtidigt befinner sig landet på randen till en ekonomisk kollaps på grund av korruption och ett politiskt system som skapat en fartblind politisk elit. Landet är det tredje mest belånade i världen. Sekterismen är också en central del av politiken där både Saudiarabien och Iran har intressen i Libanon.

Kan de pågående demonstrationerna förändra landet i grunden?

Medverkande:

NIVETTE DAWOD, journalist på Aftonbladet med fokus på utrikespolitik. Hon var först ut i rollen som korrespondenttrainee på Sveriges Radio i Nils Horners anda. FIRAS JONBLAT, journalist på Sveriges Radio, har bevakat demonstrationerna på plats och är nyss hemkommen från Libanon. MOHAMMAD FAZLHASHEMI, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Samtalsledare: SOMAR AL NAHER, kultur- och frilansskribent.

Lokal: Sandlersalen, plan 1

Pris: Ordinarie 70kr Senior, arbetssökande och student 55kr

När: 5 december 2019 18:00 - 5 december 2019 19:15

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm