Slutseminarium för nätverket Genusarv med Genus i Museer


Vad har Nätverket kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen och Genus i Museer uppnått de senaste tre åren?

VILKA ERFARENHETER OCH FRÅGOR ÄR VIKTIGA ATT TA MED IN I FRAMTIDEN?

Datum: torsdag 5 dec, kl. 13-16 Plats: Historiska museet i Stockholm, mötesrum Bifrost (bredvid restaurangen)

PROGRAM:

Eftermiddagen inleds med tre korta genomgångar (kl. 13-14)

Pia Laskar presenterar de kapitel ur Den outställda sexualiteten som baserats på arbetet och erfarenheterna från nätverkets workshops.

Föreningen Genus i Museer i samtal med Nätverket Genusarv ger en lägesrapport och presenterar idéer inför framtiden.

Azmara Nigusse går igenom nätverkets omvärldsbevakning och dokumentering genom hemsidan och mailingslistan.

Därefter inbjuds deltagarna att kommentera samt dela med sig av erfarenheter, omvärldsbevakning och idéer inför framtiden.

Kort bensträckare innan en gemensam diskussion på temat hur vi går vi vidare (kl.14-16)

Anmäl dig till: info@genusarv.se senast tisdag 3 dec

Välkommen! Azmara Nigusse och Pia Laskar

Nätverket Kulturarv och den tvärvetenskapliga genusforskningen www.genusarv.se

Rebecka Wigh Abrahamsson Föreningen Genus i Museer www.genusimuseer.se

Erfarenheter från nätverkets workshops har samlats i boken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete av Pia Laskar. Deltagarna får varsitt ex av boken.

När: 5 december 2019 13:00 - 5 december 2019 16:00

Var: Historiska museet Narvavägen 13-17 / Stockholm

Arrangör: Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning och Genus i museer