Kvinnorna historien glömde


Tre kvinnor från tre epoker. Har du hört talas om Aelia Pulcheria, den enda romerska kejsarinna som utövat officiell makt under sin kejsares livstid? Eller Aphra Behn, 1600-talsspionen som blev den första engelska kvinna vi vet livnärde sig som författare, eller Napoleons skräck madame de Staël? Kvinnorna som påverkat historiens gång har ofta glömts bort. I det här föredraget berättar författaren och föreläsaren Stefan Högberg om tre av kvinnorna historien glömde. Arrangör: Kulturhuset Borås.

När: 29 november 2019 19:00 - 29 november 2019 20:00

Var: Kulturhuset Borås, P.A. Halls terrass / Borås

Arrangör: Kulturhuset Borås