En vecka fri från våld 2019 — 25 nov – 1 dec


Den 25 nov - 1 december är det dags för 2019 års upplaga av "En vecka fri från våld".

Unizon och MÄN har i flera år arrangerat initiativet ”En vecka fri från våld” i anslutning till den 25 november, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste tre åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet "En vecka fri från våld". Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt.

Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vi uppmuntrar aktörer att arrangera lokala aktiviteter!

Kontakta Hanna Nordberg på hanna.nordberg@unizon.se om din verksamhet vill vara en del av "En vecka fri från våld 2019"!

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

enveckafrifrånvåld

Veckan möjliggörs delvis av EU:s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

När: 25 november 2019 08:00 - 1 november 2019 18:00

Var: MÄN Hammarby allé 93 / Stockholm

Arrangör: MÄN och Unizon