Rosa Luxemburgs brev som performativ protest


Rosa Luxemburg tycktes ständigt vägra att låta sig placeras in i den ena eller den andra sidan av på förhand givna motsatspar. Hon såg sig som samtidigt teoretiker och praktiker, revolutionär och pragmatiker eller intellektuell och folklig. Aldrig blir detta så tydligt som i de många brev hon lämnade efter sig.

Under detta seminarium presenterar Johan Örestig sin text "Att läsa och blir läst: Rosa Luxemburgs brev som performativ protest" som finns publicerad i senaste numret av tidskriften Ord & Bild. I texten läses några av Luxemburgs brev med utgångspunkt i Simone Weils distinktion mellan vilja och uppmärksamhet. På vilka sätt kan skrivande i allmänhet och brevskrivande i synnerhet fungera som ett sätt att frigöra sig från begränsande dualismer som den mellan "manligt" och "kvinnligt", offentligt och privat, förnuft och känsla och det personliga och politiska?

När: 21 november 2019 13:00 - 21 november 2019 15:00

Var: Beteendevetarhuset C304 / Umeå

Arrangör: Johan Örestig