Transgender Day of Remembrance 2019


(English below)

Transgender Day of Remembrance är en dag för att minnas de transpersoner som dödats till följd av transfobi under de gångna året.

RFSL Malmö, Malmö Pride, RFSL Ungdom Skåne, Amnesty Malmö och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder därför in till att samlas för att uppmärksamma dagen tillsammans i en manifestation där vi läser upp namnen på de som blivit dödade och deltar sedan i ett gemensamt fackeltåg.

Efteråt samlas de som vill i RFSL Malmös lokaler för efterhäng där det är möjligt att samtala med varandra, dricka te och lyssna på poesi.

Mer info kommer om tider och plats.

Vi har begränsad möjlighet för tal då namnen kommer ta tid att läsa men hör av dig om du vill hålla ett tal så ser vi om det finns möjlighet. Förtur för transpersoner.

Alla är välkomna!

Transgender Day of Remembrance is a day to remember those trans people who have been killed due to transphobia during the past year.

RFSL Malmö, Malmö Pride, RFSL Youth Skåne, Amnesty Malmö and RFSL Rådgivningen Skåne invites you to gather to mark the day together in a manifestation where we read out the names of those who have been killed and then participate in a common torch processon.

Afterwards, those who want will gather in RFSL Malmö's space where it is possible to talk with each other, drink some tea and listen to poetry.

More info will come about time and place.

We have limited time for speeches as it will take some time to read the names but contact us if you want to have a speech and we’ll see if we can manage. Trans people get priority.

Everyone is welcome!

När: 20 november 2019 17:30 - 20 november 2019 20:30

Var: RFSL Malmö Stora Nygatan 18, / Malmö

Arrangör: RFSL Malmö och 3 andra