Föreläsningsserie Göteborgskvinnor i rörelse/r!


I höst bjuder Göteborgskvinnor i rörelse/r in till tre föreläsningar!

15 oktober: Den feministiska konstscenen i Göteborg. En presentation av konstnärer och kvinnorörelsen under de senaste 50 åren. Särskild betoning på 1970-talets kvinnorörelse. Docent Eva Zettermann, Konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, visar bilder och berättar om sin forskning.

12 november: De idéburna kvinnoorganisationerna i Göteborg. Vilka var de och vad arbetade de med? Monica Påhlsson, f.d. ordf. Fredrika Bremerförbundet, Kerstin Keen fil dr. historia GU, m.fl. berättar om mängden av olika kvinnoorganisationer som funnits i Göteborgstrakten under de senaste 100 åren. En antologi med en samlad forskning kring ämnet kommer att ges ut under hösten.

3 december: Över sin kropp ska kvinnan själv råda

Ninni Karlsson, lektor i Socialt arbete GU, och Lisbeth Stenberg, docent i Litteraturvetenskap, GU, föreläser om kvinnor, kropp och sexualitet ur ett lokalhistoriskt perspektiv. Även detta material kommer att ingå i en framtida antologi som ges ut 2021, vid Göteborgs stads 400-årsjubileum.

När: 12 november 2019 18:00 - 12 november 2019 20:00

Var: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28B, / Göteborg

Arrangör: Kvinnliga Akademikers Förening och Göteborgskvinnor i rörelse/r