Förändra Framtiden - Lansering


Filmvisning och samtal om inkluderande metoder inom konst och kultur.

Garaget, fredag 8 november, 18.30-20.00

18.30 Serveras mat och dryck

19.00 Samtal med Parvin Ardalan, Temi Odumosu, PotatoPotato, Mary Toreld (FRANK Gallery) och Transaktivism.

Samtalet hålls på engelska och svenska.

Malmö ligger på många sätt i framkant när det kommer till alternativa tillvägagångssätt för ökad mångfald inom kultursektorn. Historielabbet har tillsammans med filmaren Therese Notar under våren 2019 spelat in en filmserie med fem kortfilmer tillgängliga på Historielabbets hemsida. Nu är det dags för lanseringen och samtal med de medverkande!

Filmerna lyfter fram och synliggör personer verksamma i Malmö, som arbetar för att skriva om och bredda synen på historia och historieberättande genom sina kulturprojekt. Filmserien handlar om breda konst- och samhällsfrågor och kanonkritik, men gemensamt för de medverkande är att de alla arbetar med inkludering och undersöker hur historien har skrivits och av vem, samt att de aktivt arbetar med metoder för HUR vi ska kunna bredda och inkludera en mångfald av röster och berättelser.

Samtalet ska vara en möjlighet för alla att diskutera och lära sig om inkluderande metoder som vi sedan kan omsätta till praktik!

MEDVERKANDE: Parvin Ardalan, författare och aktivist, har arbetat med metoder för historieskrivning på gräsrotsnivå.

Temi Odumosu, expert inom postkolonial konsthistoria, pedagog och forskare på Malmö Universitet.

PotatoPotato, scenkonstkollektiv som utvecklat både metoder och föreställningar för en mer jämställd teaterscen och historieskrivning.

Mary Toreld, grundare av det konstnärsdrivna galleriet FRANK som bl.a. har arbetat med att skapa egna arkiv för oetablerade konstnärer.

Transaktivism, använder digitala plattformar för att skapa nätverk och samla in transaktivistiska berättelser.

Arrangör: Historielabbet Projektet är gjort med bidrag från Kulturrådet Grafisk design: Karim Mortada

När: 8 november 2019 18:30 - 8 november 2019 20:00

Var: Garaget Lönngatan 30 / Malmö

Arrangör: Historielabbet - Gör om, Gör rätt och Garaget