1920-talets moderna kvinnor – hot eller möjlighet?


Föredrag av forskare Emma Severinsson.

Moderna kvinnor med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som många känner igen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna och kommersiella, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus och det moderna samhällets utmaningar.

Emma Severinsson är forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet.

Plats: Slottet, våning 2 på Malmö stadsbibliotek

När: 7 november 2019 17:30 - 7 november 2019 19:00

Var: Stadsbiblioteket i Malmö Kung Oscars väg 11 / Malmö

Arrangör: Stadsbiblioteket i Malmö och Institutet för studier i Malmös historia