Metoo-monumentet Listen invigs


Varmt välkommen till invigningen av Listen! Camilla Akrakas konstverk intar sin plats på Rådhustorget för att markera kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier – en manifestation tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden.

När: Lördag 2 november, klockan 13.00–14.00 Var: Rådhustorget, Umeå

Medverkar gör:

Ida Östensson, ordförande Make Equal och medgrundare till samtyckesrörelsen Fatta

Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande

Mäkt, musik

Camilla Akraka, konstnär

KortKjol – ett performance i ledning av Gunilla Samberg, konstnär

Lars Sahlin, biträdande kulturchef, presentatör Om konstverket

Konstverket heter ”Listen” och föreställer en puma som sitter på en ställning tre meter ovanför marken. Stålställningen påminner om en bur och pumans placering innebär att den befinner sig utanför buren. Konstverkets totala höjd blir ca 430 cm.

Puman tillverkas i polyesterkomposit med en hård, rödaktig lack på ytan. Pumans öppna gap är tillverkat av en guldliknande bronslegering som kallas Nordiskt guld.

Motivering och val av konstverk: I april 2018 beslutade kulturnämnden att utlysa en upphandling av offentlig gestaltning av ett metoo-monument på Rådhustorget. Först bjöds konstnärer in att göra en intresseanmälan med en kort beskrivning av sin idé. Därefter gjordes ett urval av tre konstnärer som fick möjlighet att lämna skissförslag.

Slutligen valdes Camilla Akrakas förslag ut av en bedömningsgrupp och kulturnämnden fattade beslut om tilldelning.

Motiveringen lyder:

”Camilla Akrakas förslag (Listen) till metoo-monument för Rådhustorget i Umeå svarar väl mot Umeå kommuns ställningstagande mot sexuella trakasserier. I hennes konstnärliga praktik är frågor om klass, kön, etnicitet och ålder ständigt närvarande. Hennes verk rymmer ofta ett ifrågasättande av en redan etablerad position, på samma vis som hos dem som genom metoo-uppropet vågade bryta tystnaden. Det starka visuella uttrycket i hennes verk i kombination med de betydelsebärande symboliska inslagen bildar en mångbottnad gestaltning som tillför ett nytt estetiskt grepp i Umeås offentliga rum.”

När: 2 november 2019 13:00 - 2 november 2019 14:00

Var: Rådhustorget, Umeå / Umeå

Arrangör: Umeå Kommun