Låt pensionspengarna få fötter!


Låt pensionspengarna få fötter! Nu är det klart med Fria Pensionärers mötesturné under hösten. Kolla din närmaste plats, skriv in i kalendern och sprid budskapet i alla dina kanaler!

Vi börjar kl 18 och håller på max 2 timmar, med lite mingel och bokförsäljning.

Göteborg 29 oktober: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg, https://www.folketshusgoteborg.se/hitta-hit/ Malmö 26 november: Biograf Panora, Friisgatan 19 D, Malmö, http://www.panora.se/hitta-hit Stockholm 11 december: ABF-huset, Sveavägen 41, 111 34 Stockholm, http://abfstockholm.se/moten-konferens/

Temat är - hur kan vi få våra pensionspengar att arbeta i klimatomställningens tjänst? Detta kommer Sasja Beslik, en av Sveriges främsta experter inom finans och hållbarhet prata om, tillsammans med Gudrun Schyman, Fria Pensionärer. Sasja Beslik har de senaste 10 åren arbetat med hållbarhet i Nordea, är idag chef för Sustainable Finance på banken J. Safra Sarasin och är, tills. med en kollega, författare till boken “Guld och gröna skogar” (2019).

Bakgrund: Färska rapporter, bl.a. från IPCC (FN:s klimatpanel), visar entydigt på att det är bråttom. Vi har ungefär 10 år på oss att vända utvecklingen och få kurvorna att gå åt ett annat håll. Det kommer att ta tid, vi arbetar för kommande genrationer, men vi måste börja nu. NU! Vi behöver utveckla en ekonomi som sätter planetens gränser före kortsiktig avkastning, som är tillväxtkritisk och icke-exploaterande, som styr om från vinstnytta och konkurrens till samhällsnytta och samverkan. För detta krävs att många samverkande processer sätts igång, över politik- och partigränser, över generationsgränser och nationsgränser. Vi kan bidra genom att låta pensionspengarna få fötter. Vi vet – Money talks!

Vi vet också att de 100 största klimatförstörarna (globala företag) idag står för 70 procent av alla utsläpp och att dessa företag till stora delar ägs av pensionsfonder. Våra pengar bidrar alltså till den pågående klimatkrisen. Därför måste vi låta pensionspengarna få fötter! Vi kan genom våra val av fonder få finanssektorn att flytta sina investeringar bort från fossil verksamhet och vi kan också agera för att de politiskt beslutade direktiven för AP-fonderna skrivs om. Ju fortare världens samlade pensionsmedel används för omställning desto snabbare når vi resultat. Vi måste omsätta våra sparmedel i handling!

När: 29 oktober 2019 18:00 - 29 oktober 2019 20:00

Var: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3 / Göteborg

Arrangör: Fria Pensionärer