Idrottens Jämställdhetskonferens i Göteborg 24-26/10


Vill din förening delta med 3-5 personer? Gör en intresseanmälan på denna länk. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKmUnqaP_nB9NqmylkG6X1e1UMks4QjZKTTBKUFJHWUNOV0JDVFNGWVNJOSQlQCN0PWcu

Är du som ensam person intresserad? 4 av 5 föreläsningar är kostnadsfria. Du kan anmäla dig till föreläsningarna via länken nedan (dock är arbetet mellan konferensens föreläsningar ämnat för de föreningar som deltar med 3-5 personer) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKmUnqaP_nB9NqmylkG6X1e1UNEdKRFBZRlU1T0g3Qko2T0JZOEJBRFlXUCQlQCN0PWcu

2018 åkte 15 föreningar med 3-5 representanter från varje förening och genomförde en processhelg i Stockholm. Resultatet blev mycket lyckat. Processhelgen genomfördes mellan torsdag kväll och lördag eftermiddag. Hotellövernattning, måltider och processande varvades med intressanta föreläsningar. Ett intensivt arbete med jämställdhet i fokus. Nu kopierar vi upplägget och gör samma sak i Göteborg. Vi riktar oss i första hand till föreningar i Sjuhärad, Fyrbodal, Skaraborg och Göteborgsregionen.

PROGRAM 24-26 OKTOBER:

TORSDAG Kvällsföreläsning: Charlotte Ovefelt - IF Brommapojkarna fotboll

BP har som enda idrottsförening i Sverige fått statsbidrag från jämställdhetsmyndigheten för att arbeta med jämställdhetsprojekt under 2019. Charlotte Ovefelt är anställd Jämställdhetsstrateg i fotbolls-Europas största barn- och ungdomsförening. Hon kommer att måla upp en bild av hur varje förening kan ta sitt ansvar i jämställdhetsfrågan, med konkreta exempel.

FREDAG Frukostföreläsning: Ida Lindgren - Judo5-konceptet

Det startade som ett strategiskt jämställdhetsarbete i en Judoförening och har nu, 5 år senare växt till ett prisbelönt koncept för jämställdhetsintegrering, applicerbart på alla idrotter. Ida Lindgren, svensk mästarinna, engagerad i RF:s etiska råd och med en lång rad erfarenhet av hållbarhetsarbete föreläser.

Processarbete under dagen kl. 9.00-17.00.

Kvällsföreläsning: Charlotte Axelsson

Utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringen i din förening. Charlotte Axelsson är handledare i Försvarsmaktens utbildningskoncept i Jämställdhet, Genus och Ledarskap (JGL). Hon har även många års erfarenhet av jämställdhetsintegrerande ledarskap inom idrotts-rörelsen.

LÖRDAG Förmiddagsutbildning: Dino Ilecic - In or outside the box

Dino har sin bakgrund inom tennisen och har ett stort intresse för idrottens roll i samhället. Dino har utformat vår egen utbildning ”In or outside the box” och håller under eftermiddagen en utbildarutbildning i materialet. Med hjälp av utbildningsmaterialet, där filmer och frågeställningar varieras, kan föreningen sedan leda jämställdhetsdiskussioner med sina ungdomar.

Föreläsning efter lunch: Peter Rung - FN:s jämställdhetsenhet UN Women

Peter Rung föreläser om jämställdhetsarbete i koppling till idrott. Få kunskap om hashtagen #heforshe och konceptet ”Ta snacket” som används inom idrottsrörelsen.

Avslutande processarbete.

PLATS: Konferensen kommer att hållas på Arken Hotell.

Vill din förening delta med 3-5 personer? Gör en intresseanmälan på denna länk. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKmUnqaP_nB9NqmylkG6X1e1UMks4QjZKTTBKUFJHWUNOV0JDVFNGWVNJOSQlQCN0PWcu

Är du som ensam person intresserad? 4 av 5 föreläsningar är kostnadsfria. Du kan anmäla dig till föreläsningarna via länken nedan (dock är arbetet mellan konferensens föreläsningar ämnat för de föreningar som deltar med 3-5 personer) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKmUnqaP_nB9NqmylkG6X1e1UNEdKRFBZRlU1T0g3Qko2T0JZOEJBRFlXUCQlQCN0PWcu

När: 24 oktober 2019 17:00 - 26 oktober 2019 16:00

Var: Arken Hotel och Art Garden Spa Oljevägen 100 / Göteborg

Arrangör: Västra Götalands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland