Ett samtal om rätten till sitt språk och om språk som identitet


Svenska PEN bjuder in till ett samtal om rätten till sitt språk och om språk som identitet. I Sölvesborg vill politiker att biblioteken ska sluta köpa in böcker på andra språk än svenska, i Stockholm står Internationella biblioteket inför nedläggning och i debatten om hemspråk i skolan höjs röster för att lägga ned undervisningen.

Allt fler verkar känna att den svenska identiteten är hotat av att andra språk än det svenska tar plats i samhället. Men varför? Vilken betydelse har språket för byggande av gemenskap i dagens svenska samhälle?

Ett samtal om minoriteters och majoritetens språk med författarna Judith Kiros, Annica Wennström och Göran Rosenberg samt bibliotekarien Tal Lewinsky på Mångkulturellt centrum.

Samtalsledare: Daniel Gustafsson, författare och ledamot i Svenska PEN

Fri entré Bonniers Konsthalls bistro är öppen före och efter seminariet

Varmt välkomna!

Arrangörer: Svenska PEN och Bonniers Konsthall

När: 23 oktober 2019 17:30 - 23 oktober 2019 19:00

Var: Bonniers Konsthall Torsgatan 19 / Stockholm

Arrangör: Svenska PEN och Bonniers Konsthall