Anna Lindhagen, pionjär i det tidiga 1900-talets Stockholm


Föreläsning: Anna Lindhagen (1870–1941) är kanske mest känd som initiativtagare till koloniträdgårdsrörelsen i Sverige men hade betydligt fler strängar på sin lyra. Hon arbetade för kvinnlig rösträtt och var aktiv i freds- och flyktingfrågan. Under sina år i stadsfullmäktige och som den första och länge enda kvinnan i Stockholms Skönhetsråd verkade hon för ett bevarande av Stockholms natur- och skönhetsvärden.

Föreläsare: Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie och tidigare mångårig medarbetare på Stadsmuseet.

Fri entré.

Skönhetsrådets jubileumsbok finns att köpa till specialpris under kvällen.

Föreläsningen sker i samband med Skönhetsrådets 100-årsjubileum.

https://stadsarkivet.stockholm.se/kalender/2019/10/23/anna-lindhagen-skonhetsradet/

När: 23 oktober 2019 18:00 - 23 oktober 2019 19:00

Var: Stadsarkivet Liljeholmskajen Sjöviksvägen 126 / Stockholm

Arrangör: Rådet till skydd för Stockholms skönhet och Stockholms stadsarkiv