Demonstration MOT surrogatindustrin


DEMONSTRATION MOT SURROGATINDUSTRIN

Företaget Tammuz Nordic Surrogazy har hittat en väg runt den svenska lagstiftningen om surrogatmödrarskap genom att ta sin handel med kvinnor och barn utomlands, till länder det är lagligt. Länder där kvinnorna får dåligt betalt och där aborträtten ofta avtalas bort. Genom att ta sina affärer utomlands så matchas svenska rika par ihop med fattiga kvinnor vars sista utväg rent ekonomiskt är att bära andras barn. I Sverige är det nu vanligare att utnyttja fattiga kvinnor för att få ett biologiskt barn än att adoptera. Trots detta finns det inga tydliga siffror på hur många barn som tillkommit via surrogatmamma.

Under pride 2019 fick Tammuz ställa ut i pride Park för tredje året i rad och när vi (Lovisa jernberg och Alva Jonåker) var där och försökte säga ifrån blev vi tystade och utsatta för verbalt och fysiskt våld från männen utanför Tammuz tält. Att dessa män kan bete sig så mot kvinnor när de blir ifrågasätta förvånar oss inte. Tar man sig rätten att utnyttja kvinnor för att få barn har man enligt oss ingen rimlig kvinnosyn.

2016 gjordes en officiell utredning av regeringen i Sverige angående altruistiskt surrogatmödrarskap. Då kom man fram till att det inte gick att säkerställa om pengar eller andra gentjänster var inblandade, och därför beslöts det att altruistiskt surrogatmödrarskap inte ska vara lagligt i Sverige. Trots detta har man inte tagit hårdare tag ens mot det kommersiella, internationella surrogatmödraskapet. Motionen år 2018 som yrkade på ett förbud gentemot köp av barn utomlands då det bland annat strider mot Mänskliga Rättigheter fick avslag. Och nu kampanjar Moderaterna för att legalisera altruistiskt surrogatmödrarskap och övriga riksdagspartierna som är för är Liberalerna och Centerpartiet.

Vi vill att det ska vara totalförbud emot surrogatmödrarskap i Sverige. Det borde inte gå att ta misogyna industrier utomlands. Att det dessutom är helt lagligt att marknadsföra och göra reklam för dessa industrier, ha seminarier på svenska hotell, låta dem ställa ut i Pride Park och att det för svenskar är så lätt att köpa barn och inte bära ansvaret för vad de är skyldiga till, är något Sverige måste se djupt allvarligt på.

Vi demonstrerar för hårdare tag emot dessa företag och individer som vinner på handel med kvinnor och barn. Vi demonstrerar emot politiker som försöker legalisera altruistiskt surrogatmödrarskap, och där med normalisera en industri som skadar kvinnor. Vi demonstrerar emot rika som tror sig ha rätten till fattiga kvinnors kroppar. Utnyttjandet av fattiga kvinnor måste tas på allvar och vi kräver att lagarna skrivs om, för att även skydda kvinnor utanför Sverige.

Lovisa Jernberg, Alva Jonåker och Sara-Louise Wittström

När: 20 oktober 2019 14:00 - 20 oktober 2019 15:00

Var: Sergels torg / Stockholm

Arrangör: Lovisa Jernberg, Alva Jonåker och Sara-Louise Wittström