Visning med genusperspektiv av nya Nationalmuseum


Förste intendent Margareta Gynning visar de två salar hon ansvarat för i det nya Nationalmuseum, 1870-sekelskiftet 1900. Gynning berättar om sin forskning på kvinnliga konstnärer, nationalism samt ett nyligen avslutar projekt kring kroppsspråk (Transformationer) med Stadsteatern. OBS! Föranmälan till anna.jansson@nationalmuseum.se Endast för medlemmar i Genus i museer. Fredag 18 oktober kl 17:00

När: 18 oktober 2019 17:00 - 18 oktober 2019 18:00

Var: Nationalmuseum Södra Blasieholmshamnen / Stockholm

Arrangör: Genus i museer