Hur stoppar vi mäns våld mot kvinnor?


Kom och lyssna till Kim Loeld torsdagen den 17:e oktober på Haninge kulturhus kl 18:00

Engagemanget för mänskliga rättigheter och en okuvlig tro på förändringsförmåga hos varje individ har motiverat Kim att i över ett decennium aktivt arbeta i styrelsen för Haninge kvinnojour. Sedan ett antal år tillbaka som anställd utvecklingsstrateg och projektledare för projektet NEJ till VÅLD mot kvinnor och barn! Med uppdrag att driva ett aktivt påverkansarbete i samverkan med politiker, tjänstemän och civilsamhället i Haninge kommun. Visionen är ett tryggt samhälle fritt från våld. Konkret betyder det att förebygga mäns våld mot kvinnor och barn. Kim föreläser ofta om mäns våld och dess konsekvenser.

Välkomna! Feministiska gruppen Vänsterpartiet Haninge

När: 17 oktober 2019 18:00 - 17 oktober 2019 20:00

Var: Haninge kultur Poseidons torg 8, Handen / Stockholm

Arrangör: Vänsterpartiet Haninge, ABF Södertörn, mfl