Frukostseminarium #Metoo – två år senare


Frukostseminarium #Metoo – två år senare

Välkommen på frukostseminarium med MÄN. Vi presenterar resultaten från en nygjord undersökning av mäns attityder efter #metoo, utförd av Sifo på uppdrag av MÄN. Nu har det gått två år sedan #metoo startade och blev till en kraftfull rörelse. Så var står vi nu, två år senare?

För ett år sedan visade MÄNs undersökning, utförd av Sifo, att bara fem procent av männen instämde helt med att #metoo-kampanjen hade fått dem att reflektera kring sina egna beteenden. Samtidigt tyckte 85 procent av männen i någon utsträckning att män gemensamt ska ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier som begås av män.

Nu har ytterligare ett år gått, och vi har gjort om samma undersökning för att undersöka hur männen ser på #metoo två år senare. Kom och lyssna på resultaten av undersökningen den 16 oktober.

Frågorna vi söker svar på i Sifo-undersökningen:

Har #metoo-uppropens berättelser lett till att män rannsakat sitt eget beteende?

Har män ökat sitt engagemang för jämställdhet och mot våld?

Anser män i Sverige att de som grupp har något särskilt ansvar för det sexualiserade våld och trakasserier som män utsätter andra för?

Anser män att #metoo har varit positivt för jämställdheten?

Vi bjuder på en god frukost från kl 8.15. Seminariet pågår 8.30-9.30.

Varmt välkomna!

———

Frukostseminariet är gratis men om du inte kan komma måste du avanmäla dig, annars tillkommer en no show-avgift på 150 kr. Medlemmar i MÄN har företräde – bli medlem i MÄN!

När: 16 oktober 2019 08:30 - 16 oktober 2019 09:30

Var: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 / Stockholm

Arrangör: MÄN