Hur minskar vi segregationen idag?


Karen Austin från Delegationen mot segregation, DELMOS, föreläser om framgångsfaktorer och stötestenar för att minska segregationen i kommunen.

länk till hela konferensen: https://www.facebook.com/events/495624994315796/

När: 12 oktober 2019 14:15 - 12 oktober 2019 15:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet och ABF Stockholm