Metood presenterar Inspektionen för Våld och Omsorg (IVåldO)


METOOD presenterar INSPEKTIONEN FÖR VÅLD OCH OMSORG (IVåldO) Malmö Konsthall 10-13/10

VÅRDPLAN För en levbar och livaktig representationspolitisk rörelse.

IVåldO instiftas för Patienten som inte vill mäta ut sin frihet i förhållande till institutionen, för subjektet som inte vill deklamera sin frigörelse genom identitetskategorisering, för oss som inte vill bekräfta välfärdsstinna reproduktiva normer för att bli begripliga och bespeglade som sociala och begärande politiska varelser.

Vi säger att det normativa våldets tid är förbi!

Genom performativa föreläsningar, performance, presentationer, skulptural intervention och film vill Metood söka kritiska perspektiv på frigörelse och underkastelse, mot en kontraintuitiv motståndsrörelse som underminerar och travesterar det nyliberala välståndssamhällets banala och brutala självförverkligandepraktiker.

Vi prövar det post-palliativa tillståndet, ett performativt grepp som sätter subjektet i obönhörlig materiell relation till myndighetsutövning genom vårdapparatens gängse förlopp, med den icke valbara livstiden som insats.

Får vi be om största möjliga ödmjuuuukhet? (clownemoji) Kom och avvik från den linjära, ackumulativa livs-animationen- låt dötiden florera, ofärdiga temporaliteter förlöpa och innerligt kritiska begär blossa upp och blomma ut i disidentifikativ fägring!

Inspektionen för Våld och Omsorg (IVåldO)

Malmö Konsthall 10-13/10 2019 METOOD

Malmö Konsthall är tillgänglig för rullstolar och har könsneutrala toaletter. Behöver du teckentolk är du välkommen att meddela Metood, metooder@gmail.com

Med stöd från Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Signal - Center för Samtidskonst, Malmö Stad, ABF, Meteor International

[Program finns som fastnålat inlägg i diskussionsfliken

Programme available as a pinned post in discussion tab]

Inspektionen för Våld och Omsorg (IVåldO)

The Violence and Social Care Inspectorate Malmö Konsthall 10-13/10 The Violence and Social Care Inspectorate is instituted for the patient that doesn’t want to define freedom in relation to the institution, for the queer that refuse to live out liberation by means of identity categorization, for those that won’t beckon to social benevolence in affirmation of well-to-do reproductive norms for the sake of becoming intelligible as social, desiring, political beings. Let’s say that the time for normative violence is up!

Via performative lectures, performance, presentations, sculptural intervention and film Metood is aiming to forge critical perspectives on liberation and subjungation, heading towards a counterintuitive resistance movement that trips up the banale and brutal practices of self-fulfillment characteristic of neoliberal welfare society.

We will probe the performative ”state of post-palliation”, a take that puts the subject in inescapable material relation to public authority via the conventional stages of the healthcare protocol, with non-optional lifetime at stake.

IVåldO instigates a creative field that detours the linear, accumulative animation of life. Come, let dead time flourish, deadpan temporality reign and devoutly critical desires flare up and blossom forth in splendours of disidentification!

METOOD

The venue is fully accessible in terms of wheelchair access and all gender toilets. Should you require sign language interpretation, please contact Metood, metooder@gmail.com

With support from Swedish Arts Council, Konstnärsnämnden - The Swedish Arts Grants Committee, Signal - Center for Contemporary Art, City of Malmö, ABF, Meteor International

När: 10 oktober 2019 15:00 - 10 oktober 2019 17:00

Var: Malmö Konsthall S:t Johannesgatan 7 / Malmö

Arrangör: Metood och Malmö Konsthall